| | km | | /km | +m -m (сетка: m) |

| скачать GPX файл скачать GPX файл
הבטמיה והג'וחדר מנפלאות הציר המזרחי: 32.931471, 35.855255