Ha-Kofim Park (Monkeys Park): 31.944399, 34.934371