| | km | | /km | +m -m (сетка: m) |

| скачать GPX файл скачать GPX файл
מבית גוברין לשדה בוקר: 31.222637, 34.828033